09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,747,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD16707.34
 • CAD18068.43
 • CHF24945.24
 • CNY3597.65
 • DKK3644.72
 • EUR27278.92
 • GBP31468.69
 • HKD2968.98
 • INR319.42
 • JPY213.69
 • KRW20.22
 • KWD78469.75
 • MYR5486.64
 • NOK2680.48
 • RUB347.29
 • SAR6290.55
 • SEK2672.56
 • SGD17066.63
 • THB692.37
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền